L-għadu ta’ saħħitna li ma jidhirx għadu jdur magħna, ittieħx iċ-ċans, ħu prekawzjoni, għax f’ħakka t’għajn lkoll jirvinana! Nitolbu għal dawk ikkontaġġati, imma tħallix għal ftit pjaċir ikollok tant tbati! Ftakar li tal-vulnerabbli tista’ tkun ħati!
Lil min tħobbu b’sagrifiċċju tfittxu iżjed, tibqgħax imbiegħed minn twemminek għaliex tibred. Jekk ‘l Alla warrabtu ma tfittxux, meta tiġi quddiem l-Etern żgur ma ssibux !
Dak li jgħodd għal saħħitna hekk ukoll għar-ruħ tagħna. Il-ħażin qed idur magħna, ma taraħx, lilna l-bnedmin bla fidi jrid jarana. Meta jgħaddi ftit taż-żmien bla difiża qalbna xierfa, bla tinduna hemm imbagħad jasal it-tmiem!
Importanti li tilbes il-maskra biex tilqa’ għall-infezzjoni, imma fil-ħajja spiritwali l-ebda maskra ma tiswiek għas-salvazzjoni! Jekk twemminek warrabtu u qbiżtu, mela quddiemu se tgħid li temmen f’Ġesu’ Kristu?

Merħba mill-Kappillan

Nilqgħek bis-sliem fil-paġna elettronika tal-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun. Permezz tagħha tista' tinforma ruħek dwar l-attivitajiet u l-inizjattivi tal-Parroċċa iżda mhux biss. Għandek issib ukoll riżorsi oħra sabiex titħeġġeġ u tidħol f'esperjenza ta' talb u tifħir lil Alla l-Imbierek. Marija Immakulata hija l-mudell tad-Dixxiplu l-aktar perfett ta' Ġesù Kristu. Hi tkompli tidderiġina kif għamlet fit-Tieġ ta' Kana u tgħidilna: "Agħmlu dak li jgħidilkom Hu".

Il-paġna elettronika ġiet iddisinjata sabiex tinforma u toffri diversita' ta' interess għal persuni f'kull stat tal-ħajja għax fi triqatna lkoll neħtieġu għajnuniet spiritwali. Għalhekk merħba tassew u nittama li ssib mezz kif dak li jidher fiha jgħinek tiżviluppa t-twemmin tiegħek u tagħti glorja lil Alla, l-Għajn ta' kull ġid.

Nixtieq ukoll li l-paġna elettronika tal-Parroċċa ma tkunx biss għal dan li semmejt, iżda li tmur lilhinn u sservi sabiex min jidħol fiha jagħti kontribut permezz ta' suġġerimenti siewja li jagħmlu l-inizjattivi pastorali aktar miftuħa b'firxa akbar ta' kontributuri u ideat ġodda. Dan huwa mitlub minn kull nisrani attiv għat-tixrid tal-Bxara t-Tajba u l-glorja t'Alla.

Nitlob lil Mulej ibierek lilek u jseddaq ix-xewqat tajba tiegħek.
Dun Mario

Avvenimenti fil qrib

  • No Upcoming Events Found

Avvizi Ricenti