Jekk tieħu li mhux tiegħek ifittxuk. Jekk tuża vjolenza, abbuż fil-qorti jressquk. Mela mbagħad kif tgħid li sewwa abort u tgħid li dritt u tqis ruħek bla tort?
X’jiswa l-ferħ jekk jgħodos fid-dnub u t-tjieba tgħosfor, tgħib u ddub! L-imħabba taf tistabar u tħenn, mingħajrha tbaħrid ikollok egoiżmu, nkwiet u ġenn!
Jekk tuża l-Facebook, is-semm u l-hemm tħallix iġennuk! Ħobb dejjem uża kliem dinjituż, u fi kliemek dejjem kun rispettuż!

Merħba mill-Kappillan

Nilqgħek bis-sliem fil-paġna elettronika tal-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun. Permezz tagħha tista' tinforma ruħek dwar l-attivitajiet u l-inizjattivi tal-Parroċċa iżda mhux biss. Għandek issib ukoll riżorsi oħra sabiex titħeġġeġ u tidħol f'esperjenza ta' talb u tifħir lil Alla l-Imbierek. Marija Immakulata hija l-mudell tad-Dixxiplu l-aktar perfett ta' Ġesù Kristu. Hi tkompli tidderiġina kif għamlet fit-Tieġ ta' Kana u tgħidilna: "Agħmlu dak li jgħidilkom Hu".

Il-paġna elettronika ġiet iddisinjata sabiex tinforma u toffri diversita' ta' interess għal persuni f'kull stat tal-ħajja għax fi triqatna lkoll neħtieġu għajnuniet spiritwali. Għalhekk merħba tassew u nittama li ssib mezz kif dak li jidher fiha jgħinek tiżviluppa t-twemmin tiegħek u tagħti glorja lil Alla, l-Għajn ta' kull ġid.

Nixtieq ukoll li l-paġna elettronika tal-Parroċċa ma tkunx biss għal dan li semmejt, iżda li tmur lilhinn u sservi sabiex min jidħol fiha jagħti kontribut permezz ta' suġġerimenti siewja li jagħmlu l-inizjattivi pastorali aktar miftuħa b'firxa akbar ta' kontributuri u ideat ġodda. Dan huwa mitlub minn kull nisrani attiv għat-tixrid tal-Bxara t-Tajba u l-glorja t'Alla.

Nitlob lil Mulej ibierek lilek u jseddaq ix-xewqat tajba tiegħek.
Dun Mario

Avvenimenti fil qrib

  • No Upcoming Events Found

Avvizi Ricenti

  • Il-Ħadd 23 ta’ Frar 2020 – Is-Seba’ Ħadd matul is-Sena A

     AVVIŻI Nhar l-Erbgħa nagħtu bidu għar-Randan Mqaddes. Huwa Jum ta’ sawm u astinenza għal dawk li għandhom bejn it-18 u s-60 sena, kif ukoll ta’...

  • Il-Ħadd 16 ta’ Frar, 2020 – Is-Sitt Ħadd matul is-Sena A

                                                                                                     AVVIŻI Nhar l-Erbgħa  ser isir ħarġa bil-quddiesa fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi organizzata miċ-Ċentru ta’ l-anzjani. Tluq fid-8.45 am. Aktar tagħrif u biljetti mingħand...