Nhar il-Ħamis ĦAMIS IX-XIRKA, fis-6:30 Quddiesa bir-Rit tal-Ħasil tar-riġlejn. Infakkru l-aħħar ikla tal-Mulej meta waqqaf l-Ewkaristija u s-Saċerdozju. fl-10 pm Siegħa Adorazzjoni
Il-ĠIMGĦA L-KBIRA – Obbligu tas-Sawm u Astinenza. 3:00 pm Att Liturġiku, Qari tal-Passjoni skont San Ġwann, Talbiet tal-Ġemgħa, Adorazzjoni tas-Salib u Tqarbin
Is-Sibt – Sahra mal-Mulej. Fit-8:00 pm Tberik tan-nar u l-Blandun, Tħabbira tal-Għid il-Kbir, Qari tal-ġrajjiet tas-Salvazzjoni, Tberik tal-Ilma, ir-Rit tal-Magħmudija u Konċelebrazzjoni Solenni.

Merħba mill-Kappillan

Nilqgħek bis-sliem fil-paġna elettronika tal-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun. Permezz tagħha tista' tinforma ruħek dwar l-attivitajiet u l-inizjattivi tal-Parroċċa iżda mhux biss. Għandek issib ukoll riżorsi oħra sabiex titħeġġeġ u tidħol f'esperjenza ta' talb u tifħir lil Alla l-Imbierek. Marija Immakulata hija l-mudell tad-Dixxiplu l-aktar perfett ta' Ġesù Kristu. Hi tkompli tidderiġina kif għamlet fit-Tieġ ta' Kana u tgħidilna: "Agħmlu dak li jgħidilkom Hu".

Il-paġna elettronika ġiet iddisinjata sabiex tinforma u toffri diversita' ta' interess għal persuni f'kull stat tal-ħajja għax fi triqatna lkoll neħtieġu għajnuniet spiritwali. Għalhekk merħba tassew u nittama li ssib mezz kif dak li jidher fiha jgħinek tiżviluppa t-twemmin tiegħek u tagħti glorja lil Alla, l-Għajn ta' kull ġid.

Nixtieq ukoll li l-paġna elettronika tal-Parroċċa ma tkunx biss għal dan li semmejt, iżda li tmur lilhinn u sservi sabiex min jidħol fiha jagħti kontribut permezz ta' suġġerimenti siewja li jagħmlu l-inizjattivi pastorali aktar miftuħa b'firxa akbar ta' kontributuri u ideat ġodda. Dan huwa mitlub minn kull nisrani attiv għat-tixrid tal-Bxara t-Tajba u l-glorja t'Alla.

Nitlob lil Mulej ibierek lilek u jseddaq ix-xewqat tajba tiegħek.
Dun Mario

Avvenimenti fil qrib

  • No Upcoming Events Found

Avvizi Ricenti

  • Il-Ħadd 14 t’April 2019 – Ħadd il-Palm

    AVVIŻI llum, huwa Ħadd il-Palm. Nibdew fid-9.00 am,  fil-bitħa tas-sorijiet tal-Eġittu, minn fejn imbagħad issir il-Purċissjoni sal-Knisja fejn fid-9.30 am ikollna il-quddiesa.        Nhar it-Tnejn, il-quddiesa...

  • Il-Ħadd 7 ta’ April 2019 – Il-Ħames Ħadd tar-Randan

    AVVIŻI 1. It-Tnejn fis-7.00 pm, fiċ-Ċentru Soċjali tal-Irġiel, issir il-laqgħa ta’ formazzjoni għal kulħadd minn koperatur tal-Museum. 2. Nhar l-Erbgħa ikun hawn il-laqgħa taċ-ċentru tal-anzjani...