Solennita’ ta’ San Ġużepp. O Mqaddes Ġużeppi fil-hemm li fih ninsabu lejk nirrikorru b’tama kbira nsejħu l-patroċinju tiegħek. Ħu ħsieb issa l-familja ta’ Ġesu’ Kristu, ħu ħsieb il-missirijiet, il-ħaddiema u l-moribondi ta’ dan il-jum.
Qegħdin fir-Randan żmien li tirrifletti f’liema stat hija ruħek, kieku kellha tirritorna issa għand il-Ħallieq x’se jsib? Indem u Emmen fil-Bxara t-Tajba!
“Hekk qalilna Ġesu’ li għadna nħobbu lil xulxin bl-istess imħabba tenera u attenzjoni li bihom Alla jħobb lil kull wieħed minna”. Sta. Theresa ta’ Calcutta meta kitbet lil-Parroċċa tagħna.

Merħba mill-Kappillan

Nilqgħek bis-sliem fil-paġna elettronika tal-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun. Permezz tagħha tista' tinforma ruħek dwar l-attivitajiet u l-inizjattivi tal-Parroċċa iżda mhux biss. Għandek issib ukoll riżorsi oħra sabiex titħeġġeġ u tidħol f'esperjenza ta' talb u tifħir lil Alla l-Imbierek. Marija Immakulata hija l-mudell tad-Dixxiplu l-aktar perfett ta' Ġesù Kristu. Hi tkompli tidderiġina kif għamlet fit-Tieġ ta' Kana u tgħidilna: "Agħmlu dak li jgħidilkom Hu".

Il-paġna elettronika ġiet iddisinjata sabiex tinforma u toffri diversita' ta' interess għal persuni f'kull stat tal-ħajja għax fi triqatna lkoll neħtieġu għajnuniet spiritwali. Għalhekk merħba tassew u nittama li ssib mezz kif dak li jidher fiha jgħinek tiżviluppa t-twemmin tiegħek u tagħti glorja lil Alla, l-Għajn ta' kull ġid.

Nixtieq ukoll li l-paġna elettronika tal-Parroċċa ma tkunx biss għal dan li semmejt, iżda li tmur lilhinn u sservi sabiex min jidħol fiha jagħti kontribut permezz ta' suġġerimenti siewja li jagħmlu l-inizjattivi pastorali aktar miftuħa b'firxa akbar ta' kontributuri u ideat ġodda. Dan huwa mitlub minn kull nisrani attiv għat-tixrid tal-Bxara t-Tajba u l-glorja t'Alla.

Nitlob lil Mulej ibierek lilek u jseddaq ix-xewqat tajba tiegħek.
Dun Mario

Avvenimenti fil qrib

  • No Upcoming Events Found

Avvizi Ricenti