Inroddu ħajr lil Alla l-Imbierek u nifirħu ma’ Marija Ommna – IL-PARROĊĊA GĦALQET 50 SENA!! Fit-23 ta’ Marzu, 60 Sena mit-Tqegħid tal-Ewwel Ġebla tal-Knisja 1958 – 2018.
Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan: “Il-verita’ dwarna nfusna u l-fejqan veru mingħand il-Mulej”
Se titwassal għandek xbieha ta’ Marija Immakulata u tibqa’ għandek għal ġimgħa. Marija tixtieq li l-familja tinġabar fit-Talba tar-Rużarju.

Merħba mill-Kappillan

Nilqgħek bis-sliem fil-paġna elettronika tal-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun. Permezz tagħha tista' tinforma ruħek dwar l-attivitajiet u l-inizjattivi tal-Parroċċa iżda mhux biss. Għandek issib ukoll riżorsi oħra sabiex titħeġġeġ u tidħol f'esperjenza ta' talb u tifħir lil Alla l-Imbierek. Marija Immakulata hija l-mudell tad-Dixxiplu l-aktar perfett ta' Ġesù Kristu. Hi tkompli tidderiġina kif għamlet fit-Tieġ ta' Kana u tgħidilna: "Agħmlu dak li jgħidilkom Hu".

Il-paġna elettronika ġiet iddisinjata sabiex tinforma u toffri diversita' ta' interess għal persuni f'kull stat tal-ħajja għax fi triqatna lkoll neħtieġu għajnuniet spiritwali. Għalhekk merħba tassew u nittama li ssib mezz kif dak li jidher fiha jgħinek tiżviluppa t-twemmin tiegħek u tagħti glorja lil Alla, l-Għajn ta' kull ġid.

Nixtieq ukoll li l-paġna elettronika tal-Parroċċa ma tkunx biss għal dan li semmejt, iżda li tmur lilhinn u sservi sabiex min jidħol fiha jagħti kontribut permezz ta' suġġerimenti siewja li jagħmlu l-inizjattivi pastorali aktar miftuħa b'firxa akbar ta' kontributuri u ideat ġodda. Dan huwa mitlub minn kull nisrani attiv għat-tixrid tal-Bxara t-Tajba u l-glorja t'Alla.

Nitlob lil Mulej ibierek lilek u jseddaq ix-xewqat tajba tiegħek.
Dun Mario

Avvenimenti fil qrib

  • No Upcoming Events Found

Avvizi Ricenti

  • Il-Ħadd 10 ta’ Marzu 2018

    Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan, Sena B   1. Nhar it-Tlieta se ssir adorazzjoni mill-Grupp ta’  Talb San Franġisk fis-7 pm fil-Kappella tal-Adorazzjoni. 2. Nhar l–Erbgħa se...

  • Il-Ħadd 4 ta’ Marzu 2018

    It-Tielet Ħadd tar-Randan, Sena B 1. Nhar l-Erbgħa se jsir it-tberik fi Triq Lord Byron u Triq Adelaide Cini. It-tberik jibda fl-4.30 pm. 2. Nhar...