Fraħna flimkien mal-Mulej, Knisja mimlija madwar Marija Immakulata fraħna bil-preżenza tan-Nunzju Appostoliku.
Kellimna b’ferħ, ħeġġiġna u wassal il-Messaġġ tal-Papa Frangisku
15 ta’ Diċembru tibda n-Novena tal-Milied. Rużarju fis-6.00 pm, Kurunella tal-Bambin u Quddiesa bi ħsieb qasir

Merħba mill-Kappillan

Nilqgħek bis-sliem fil-paġna elettronika tal-Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun. Permezz tagħha tista' tinforma ruħek dwar l-attivitajiet u l-inizjattivi tal-Parroċċa iżda mhux biss. Għandek issib ukoll riżorsi oħra sabiex titħeġġeġ u tidħol f'esperjenza ta' talb u tifħir lil Alla l-Imbierek. Marija Immakulata hija l-mudell tad-Dixxiplu l-aktar perfett ta' Ġesù Kristu. Hi tkompli tidderiġina kif għamlet fit-Tieġ ta' Kana u tgħidilna: "Agħmlu dak li jgħidilkom Hu".

Il-paġna elettronika ġiet iddisinjata sabiex tinforma u toffri diversita' ta' interess għal persuni f'kull stat tal-ħajja għax fi triqatna lkoll neħtieġu għajnuniet spiritwali. Għalhekk merħba tassew u nittama li ssib mezz kif dak li jidher fiha jgħinek tiżviluppa t-twemmin tiegħek u tagħti glorja lil Alla, l-Għajn ta' kull ġid.

Nixtieq ukoll li l-paġna elettronika tal-Parroċċa ma tkunx biss għal dan li semmejt, iżda li tmur lilhinn u sservi sabiex min jidħol fiha jagħti kontribut permezz ta' suġġerimenti siewja li jagħmlu l-inizjattivi pastorali aktar miftuħa b'firxa akbar ta' kontributuri u ideat ġodda. Dan huwa mitlub minn kull nisrani attiv għat-tixrid tal-Bxara t-Tajba u l-glorja t'Alla.

Nitlob lil Mulej ibierek lilek u jseddaq ix-xewqat tajba tiegħek.
Dun Mario

Avvenimenti fil qrib

Avvizi Ricenti

  • Il-Ħadd 10 ta’ Diċembru

    It-Tieni Ħadd ta’ Avvent, Sena Liturġika B 1. Għada t-Tnejn, fis-7.00 p.m., fiċ-Ċentru Soċjali ta’ l-irġiel, se ssir il-laqgħa għal kulħadd minn Koperatur tal-Museum. 2....

  • Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru 2017

    L-Ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena B 1. Nhar It-Tnejn fis-6.30 pm ikollna quddiesa animata mil-Kor tal-Parroċċa tal-Qrendi. Nhar it-Tlieta fis-6.30 pm l-quddiesa tkun animata mil-Kor Parrokkjali...