Il-Ħadd 30 ta’ Settembru 2018 – Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

1. Ix-xahar t’ Ottubru huwa ix-xahar dedikat lill-Madonna tar-Rużarju. Matul il-ġimgħa minn għada t-Tnejn ir-rużarju jibda jingħad darbtejn kuljum: wara l-quddiesa tas-7.15 am u wara l-quddiesa tas-6.30 pm għal matul ix-xahar ta’ Ottubru. 2. Nhar l-Erbgħa se ssir l-ewwel laqgħa tas-Social Club tal-Anzjani wara l-quddiesa tat-8.15 am. 3. Nhar il-Ħamis...

Continue reading

Il-Ħadd 9 ta’ Settembru 2018 – It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

Nhar it-Tnejn fis-7:00 pm fiċ-Ċentru Soċjali tal-Irġiel ikun hawn laqgħa għal kulħadd minn ko-operatur tal-Museum. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija mmexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina. Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej 15 u 16 ta’ Settembru ser tiġi ċċelebrata ġurnata ta’ talb u ta’ għajnuna għall-Art...

Continue reading

Il-Ħadd 19 t’Awwissu 2018 – L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Misraħ il-Barrieri. Nhar it-tlieta 28 t’Awwissu fis-1,30 pm ser issir ħarġa għal Birżebbugia.  Biljetti mingħand il-helpers. Wasal “Kliem il-Ħajja” ta’ Settembru – Diċembru. Id-distributuri huma mitluba li jiġu għalihom l-Uffiċċju parrokkjali...

Continue reading

Il-Ħadd 5 t’Awwissu – It-Tmintax-il Ħadd matul is-sena B

1. Nhar it-Tnejn, fis-7.00 p.m., fiċ-Ċentru Soċjali ta’ l-Irġiel, ikun hawn il-laqgħa għal kulħadd minn koperatur tal-Museum. 2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni immexxija mill-Grupp tal-Ħniena Divina wara l-quddiesa tas-6.30 pm. 3. Nhar is-Sibt ser isir talb għall-qdusija tal-kleru fil-knisja San Franġisk, Birkirkara fid-9.00 pm. Ikollna it-trasport li jitlaq fit-8.15...

Continue reading

Il-Ħadd 29 ta’ Lulju 2018 – Is-Sbagħtax-il Ħadd matul is-sena B

1. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar ikollna Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30pm. 2. Nhar is-Sibt li ġej ser issir l-ordinazzjoni episkopali tal-Isqof Awżiljarju l-ġdid ta’ Malta, Mons. Joseph Galea-Curmi, fil-Katidral tal-Imdina. Il-Quddiesa tibda’ fis-7:00 pm u ser titmexxa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Lejlet l-ordinazzjoni, fis-7:30 pm, ser issir velja...

Continue reading

Il-Ħadd 22 ta’ Lulju 2018 Is-Sittax-il Ħadd matul is-Sena B

1. Nhar il-Ħamis ikollna Adorazzjoni Ewkaristika wara il-quddiesa tas-6.30 pm. 2. Nhar it-Tlieta 31 ta’ Lulju se ssir ħarġa għall-Birżebbuġia. Biljetti mingħand il-helpers. 3. Nixtiequ ninfurmawkom illi l-proġett tal-Membrane tas-saqaf tal-Knisja Parrokkjali ġie jiswa’ €6,420. Napprezzaw ħafna kull kontribuzzjoni għal dan il-proġett. 4. Dawn il-jiem mietu Godwin Felice u Christopher...

Continue reading

Il-Ħadd 15 ta’ Lulju 2018 – Il-Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena B

1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm. 2. Nhar il-Ġimgħa fis-6.00 pm se ssir il-Prima Messa ta’ Patri Elmar Pace, Kapuċċin. Patri Elmar jixtieq jistieden lil-parruċċani kollha għal dan il-mument sabiħ fil-vokazzjoni tiegħu. 3. Din il-ġimgħa se nitolbu għall-familji li joqgħodu fi Triq Lord Byron. 4. Nhar...

Continue reading

Il-Ħadd 8 ta’ Lulju 2018 – L-Erbgħatax-il Ħadd matul is-Sena B

1. Nhar it-Tnejn, fis-7.00 p.m., fiċ-Ċentru Soċjali tal-Irġiel, ikun hawn il-laqgħa għal kulħadd mill-koperaturi tal-Museum. 2. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni wara il-quddiesa tas-6.30 pm. 3. Nhar il-Ħadd li ġej se ssir il-ġabra magħrufa bħala l-Offerta ta’ San Pietru. B’din il-ġabra nkunu qegħdin ngħinu lill-Papa Franġisku biex ikun jista’ jifrex...

Continue reading

Il-Ħadd 1 ta’ Lulju 2018 Festa Titulari Immakulata Kunċizzjoni

1. Illum Jum il-Festa. Inħeġġukom biex tattendu għall-quddiesa tal-Festa li tkun fit-8.30 a.m., immexxija minn Mons. Hector Scerri. Dak inhar, il-quddiesa tad- 9.30 am ma ssirx. L-aħħar quddiesa tkun fil-11.00 am. 2. Filgħaxija, l-quddiesa tibda’ fis-6.00 p.m. Fis-7.00 p.m. toħroġ il-Purċissjoni, li tkun immexxija minn Mons. Hector Scerri. Fl-ewwel parti...

Continue reading