Il-Ħadd 16 ta’ Ġunju 2019 – It-Trinita’ Qaddisa

Avvizi Illum, fil-quddiesa tad-9.30 m, se tiġi ċċelebrata l-Ewwel Tqarbina lit-tfal tal-Parroċċa tagħna. Infakkrukom li l-Quddiesa tal-ħdax se toħroġ fil-11.15 a.m Minn nhar it-Tnejn nagħtu bidu għall-Ġimgħa Ewkaristika bi tħejjija għall-Festa ta’ Corpus Christi li se niċċelebraw il-Ħadd li ġej .  Nhar it-Tnejn wara l-quddiesa tas-6.30 p.m ikollna laqgħa ta’...

Continue reading

Il-Ħadd 9 ta’ Ġunju 2019 Għid il-Ħamsin – Il-Pentekoste

Avvizi Nhar il-Ħadd li ġej se tiġi ċċelebrata l-Ewwel Tqarbina lit-tfal tal-Parroċċa tagħna. Għalhekk nhar it-Tnejn fis-7pm se ssir laqgħa għall-ġenituri u tfal fis-sala Parrokkjali. Nhar il-Ħamis se jkun hawn il-qrar għat–tfal fil-5:00 pm fil-knisja parrokkjali. Nhar il-Ġimgħa fis-7.00 pm se jkun hawn il-prova tal-Ewwel Tqarbina. Is-Sibt mill-5.30 pm sas 7:00...

Continue reading

Il-Ħadd 2 ta’ Ġunju 2019 – Tlugħ il-Mulej fis-Sema

Avviżi Matul din il-Ġimgħa, bħala tħejjija għall-Festa ta’ Għid il-Ħamsin, li se niċċelebraw nhar il-Ħadd li ġej, kuljum fil-quddies, se jkollna ħsibijiet fuq siltiet mill-Innu lill-Ispirtu s-Santu – Veni Creator. Nhar it-Tlieta se jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7 pm fis-sala Dun Manwel. Nhar it-Tlieta se norganizzaw ħarġa għall-Birżebbuġa. Tluq fis-1.30...

Continue reading

Il-Ħadd 26 ta’ Mejju 2019 – Is-Sitt Ħadd tal-Għid

AVVIŻI  Nhar it-Tlieta  huwa l–31 anniversarju mill-konsagrazzjoni tal-knisja, għalhekk ser nfakkru dan l-anniversarju fil-quddiesa fis-6.30 pm. Nhar l-Erbgħa  għal ħabta tas-8.00 pm se nagħtu merħba u tislima  lix-Xbieha tal-Madonna tas-Sokkors Perpetwu fil-knisja tagħna li se titlaq permezz ta’ pellegrinaġġ li jibda mill-knisja tal-Franġiskani wara l-quddiesa tas-7.00 pm. Nhar il-Ħamis ikun...

Continue reading

Il-Ħadd 19 ta’ Mejju 2019 – Il-Ħames Ħadd tal-Għid

AVVIŻI  Nhar it-Tnejn inkomplu t-tberik tal-Familji. It-Tberik jibda fl-4.30pm: It-Tnejn: Triq Alexander, Muscat Azzopardi, u Schembri. It-Tlieta: Triq Barth u Annunzjata , L-Erbgħa: Triq Santa Venera u Kunzar. Il-Ġimgħa: Triq Maitland. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara il-quddies tas-6.30 pm. Nhar il-Ħamis se norganizzaw coffee morning b’risq il-parroċċa. Nitilqu minn...

Continue reading

Il-Ħadd 12 ta’ Mejju 2019 – Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid

AVVIŻI  Tberik tal-Familji: It-Tnejn: Triq Mimosa. It-Tlieta: Triq l-Orsolini , L-Erbgħa: Triq Joe Sciberras. Il-Ġimgħa: Triq Danny Cremona u Triq Turu Lentini . Tberik jibda fl-4.30 pm Nhar it-Tnejn ukoll ikun hawn laqgħa mill-kooperaturi tal-Museum fiċ-Ċentru ta’ l-irġiel fis-7:00 pm. Kulħadd huwa mistieden Nhar l-Erbgħa 22 ta’ Mejju ser isir...

Continue reading

Il-Ħadd, 5 ta’ Mejju 2019 – It-Tielet Ħadd tal-Għid

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       AVVIŻI  Nhar it-Tnejn ikompli t-tberik tal-Familji: It-Tnejn: Triq Oscar Zammit u Triq it-Tramm. It-Tlieta: Triq il-Kappillan Mifsud.  L-Erbgħa: Triq il-Liċew, Triq Wenzu Mallia u Triq il-Fatati    Il-Ħamis fid-9.00 am filgħodu: Triq id-Duluri (il-parti bejn Triq Indri Cilia sa Villambrosa). Il-Ġimgħa filgħaxija: Triq il-Kappillan Valletta u Triq Qrejten Nhar  l-Erbgħa...

Continue reading

Il-Ħadd 28 t’April 2019 – It-Tieni Ħadd tal-Għid – Festa tal-Ħniena Divina

AVVIŻI  Nhar it-Tnejn inkomplu t-tberik tal-Familji: It-Tnejn: Triq Misraħ il-Barrieri It-Tlieta:Triq Ċensu Bugeja.      Il-Ħamis fid-9.00am filgħodu: Triq id-Duluri (il-parti bejn triq Manwel Magri u Triq Indri Cilia). Il-Ġimgħa filgħaxija: Triq Ġwann Mamo, Triq is-Snajja u Triq Roger Debattista. Infakkru li x-xahar ta’ Mejju, hu ddedikat lill-Madonna u għalhekk inħeġġukom...

Continue reading

Il-Ħadd 21 ta’ April 2019 L-Għid il-Kbir

Avviżi Issa li ħriġna l-ktieb tat-talb tal-Via Lucis, mil-lejla se tibda tingħad il-Via Lucis fis-6 pm minflok ir-rużarju. Din se tibda tingħad matul is-Sibtijiet u l-Ħdud ta’ wara l-Għid sal-Pentecoste, filwaqt li  nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Ġimgħa issir wara l-quddiesa biex fis-6.00 pm jingħad xorta r-rużarju. Nhar it-Tnejn...

Continue reading

Il-Ħadd 14 t’April 2019 – Ħadd il-Palm

AVVIŻI llum, huwa Ħadd il-Palm. Nibdew fid-9.00 am,  fil-bitħa tas-sorijiet tal-Eġittu, minn fejn imbagħad issir il-Purċissjoni sal-Knisja fejn fid-9.30 am ikollna il-quddiesa.        Nhar it-Tnejn, il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun bl-għasar, wara l-quddiesa, jkollna Laqgħa ta’ talb quddiem Ġesu’ Kurċifiss. Nhar it-Tlieta se jsir Pellegrinaġġ bl-istatwa tar-Rendentur organizzat mill-parroċċa ta’ San Gejtanu....

Continue reading