Il-Ħadd 17 ta’ Marzu 2019 – It-Tieni Ħadd tar-Randan

Matul din il-ġimgħa se jkun hawn l-eżerċizzi tal-miżżewġin fis-7.00 pm. Il-Predikatur se jkun Patri Karm Debattista MSSP. Nhar it- Tlieta hija s-Solennita’ ta’ San Ġużepp. Għall-quddiesa ta’ filgħaxija huma mistiedna b’ mod speċjali dawk kollha li jisimhom għal San Ġużepp. Nhar l–Erbgħa se jsir it-tberik fi Triq  Nuzzo.  It-tberik jibda...

Continue reading

Il-Ħadd 10 ta’ Marzu 2019 – L-Ewwel Ħadd tar-Randan

Nhar it-Tnejn il-quddiesa ta’ filgħaxija se tkun fil-5.30 pm bis-sehem tat-tfal li jattendu id-duttrina flimkien mal-ġenituri tagħhom. Dakinhar lit-tfal se ntuhom il-karus ta’ mħabba u l-flus li se jinġabru se jingħataw lid-Dar tal-Providenza.  Wara l-quddiesa ikun hawn il-Via Sagra. Fis-7.00 pm, fiċ-Ċentru ta’ l-irgiel ikun hawn laqgħa ghal-kulhadd mill-kooperaturi tal-Museum....

Continue reading

Il-Ħadd 24 ta’ Frar 2019 – Is-Seba’ Ħadd matul is-Sena Ċ

A Nhar il-Ġimgħa hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar  u jkollna adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm. Nitolbu għall-erwieħ ta’ Ġużeppi Sacco, Bernardette Agius u Jane    Cuschieri li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem. Ħdejn il-bieb ta’ barra qed norganizzaw lotterija b’risq il-Festa Parrokkjali.

Continue reading

Il-Ħadd 10 ta’ Frar 2019 – Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl fi Gżiritna

             Fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella nhar il-Ħamis 14 ta’ Frar, din il-ġimgħa se issir ġimgħa ta’attivitajiet. Għalhekk nhar it-Tnejn ser issir quddiesa għat–tfal fil-5.30 pm li fiha jkun hawn mima u slides fuq il-ħajja ta’ Dun Edgar u l-istorja tal-bidu tal-parroċċa.  Fis-6.30 pm jingħad ir-rużarju. Nhar...

Continue reading

Il-Ħadd 3 ta’ Frar – Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena Ċ

v Nhar il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn l-adorazzjoni Ewkaristika. Nhar il-Ħadd hija l-Festa ta’ Missierna San Pawl.  Fil-quddiesa tad-9.30 am se jkunu mistiedna dawk li jisimhom għal San Pawl . Fl-14 ta’ Frar jaħbat il-100 sena mit-twelid ta’ Dun Edgar Vella. Għaldaqstant it-Tnejn 11 ta’ Frar ser issir...

Continue reading

Il-Ħadd 27 ta’ Jannar 2019 – It-Tielet Ħadd matul is-Sena C

Nhar il-Ġimgħa hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar, jkollna Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa tas-6.30 pm Nhar is-Sibt niċċelebraw il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej (il-Kandlora). Fit-8.15 am ikollna quddiesa biċ-ċerimonja tat-tberik tax-xemgħa . Nhar l-Erbgħa 6 ta’ Frar se ssir ħarġa għall-Knisja Santa Marija tal-Anġli Baħar ic-Ċagħaq, organizzata mis-Social Club tal-anzjani.  Biljetti mingħand il-helpers. Navżaw...

Continue reading

Il-Ħadd 30 ta’ Settembru 2018 – Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena B

1. Ix-xahar t’ Ottubru huwa ix-xahar dedikat lill-Madonna tar-Rużarju. Matul il-ġimgħa minn għada t-Tnejn ir-rużarju jibda jingħad darbtejn kuljum: wara l-quddiesa tas-7.15 am u wara l-quddiesa tas-6.30 pm għal matul ix-xahar ta’ Ottubru. 2. Nhar l-Erbgħa se ssir l-ewwel laqgħa tas-Social Club tal-Anzjani wara l-quddiesa tat-8.15 am. 3. Nhar il-Ħamis...

Continue reading