• Fenech Aleksic Luka – Magħmudija

  • Mifsud Gilson Anton ma’ Grech Alison – Żwieġ Nisrani

  • Debono Keyona – Magħmudija

  • Borg Shaun ma’ Borg nee’ Debono Gianelle – Żwieġ Nisrani

  • Scerri Ryan ma’ Pace Erika Anne – Żwieg Nisrani

  • Pirrone Lucia – Magħmudija

  • Degabriele Valentina – Magħmudija

  • Bartolo Nicolo’ – Magħmudija

  • Abdilla Chloe Anne – Magħmudija

  • Baldacchino Ben – Magħmudija