Imġeddin fl-Ispirtu u nfuħu bil-Grazzja Dan ix-xahar se niċċelebraw l-akbar u l-isbaħ ġimgħatejn tas-Sena Liturġika li fihom se ngħaqqdu l-preparazzjoni, it-twettiq u r-riżultat flimkien mal-effetti tal-Misteru ta’ l-Għid. F’dawn il-ġimgħatejt nilmħu kuntrasti kbar: tbatija, mewt u difna fuq naħa u qawmien u glorja n-naħa l-oħra. L-ewwel parti se nippruvaw ngħixuha fil-Ġimgħa Mqaddsa filwaqt li t-tieni […]

Continue reading