Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni

It-Tnejn – Is-Sibt: 06.15, 07.15, 08.15, 18.30

Il-Ħadd: 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 18.30

Ikun hemm qrar nofs siegha qabel kull quddiesa. 

Knisja ta’ San Frangisk

It-Tnejn – Il-Gimgha: 06.00, 07.00, 08.30, 18.00 (Xitwa), 19:00 (Sajf)

Is-Sibt: 06.00, 06.45, 07.30, 08.30, 18.30 (Xitwa) 19:00 (Sajf)

Il-Ħadd: 06.00, 07.30, 09.00, 12.00

Knejjes ohra fl Unita

Knisja Sibtijiet Filaxija Ħdud u Festi
Knisja Parrokkjali San Gejtanu Hamrun 6.30pm, 7.45pm 6.00am, 7.30am, 9.00am, 11.00am, 6.00pm
Knisja tad-Duluri 6.00pm 7.00am, 8.00am, 9.00am, 11.30am
Kappella Midalja Mirakuluża 7.00am, 8.00am
Kappella tas-Samra 6.00pm 6.45am, 8.00am, 10.15am
Knisja Sibtijiet Filaxija Ħdud u Festi
Knisja Parrokkjali Santa Venera 6.30pm 6.00am, 7.00am, 8.00am, 9.00am, 11.30am, 6.00pm
Knisja l-Qadima Santa Venera 5.00pm, 6.00pm, 7.00pm 6.30am, 7.30am, 8.30am, 9.30am, 10.30am, 6.00pm
Knisja San Guzepp 7.00pm 8.00am