Programm għall-Aħħar ta’ 2021 u l-Bidu tas-Sena 2022

Event details

  • Monday | 27th December 2021 to Saturday | 1st January 2022
  • All Day

Nhar il-Ġimgħa hu l-aħħar jum tas-sena,

fis-6.30p.m. quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla għall-grazzji kollha li sawwab fuqna matul din is-sena.

Inkantaw flimkien l-Innu ta’ Tifħir lil Alla – It-Te Deum Laudamus

Il-Knisja tiftaħ fl-10:00 p.m. u fl-10.15 pm ikollna l-aħħar Quddiesa tas-sena.

Fil- 11.00pm Adorazzjoni Ewkaristika u nibdew

is-sena l-ġdida bil-Barka Sagramentali f’nofs il-lejl.

Nhar is-Sibt l-ewwel tas-Sena, hija l-Festa ta’ Marija Omm Alla.

Il-quddies li jkun bħal tal-Ħadd.

Fil-Quddies kollu ssir il-ġabra strina għall-bżonnijiet tal-Parroċċa.

Dakinhar hu l-54 anniversarju mit-twaqqif tal-Parroċċa.