Programm attivitajiet tar-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa 2022