Direttivi Ġodda waqt il-Quddies

Event details

  • Monday | 16th November 2020
  • All Day

Direttivi ġodda li se jibdew japplikaw mit-Tnejn -16.11.20

 

  1. Tistgħu tpoġġu biss fejn hemm indikat permess ta’ sinjal aħdar. Filkaz ta’ koppji jistgħu joqgħodu fejn xulxin fil-bankijniet tan-nofs biss. Fil-bankijiet tal-ġnub tista’ toqgħod persuna waħda biss. Familja tista’ toqgħod flimkien biss fil-bankijiet tan-nofs tal-knisja indikati b’erba’ jew ħames sinjali ħodor.

 

  1. Importanti li dawk li jagħtu l-offerta waqt il-quddiesa jużaw s-sanitizer wara li jagħtuha.

 

  1. In-niċec jew xbihat ta’ devozzjoni ma jistgħux jintmessu.

 

  1. Sakemm joħorġu direttivi ġodda it-tqarbin tal-morda fid-djar se jieqaf