50 Sena mill-Bidu tal-Adorazzjonijiet għall-Qdusija tal-Kleru