Il-Ħadd 22 ta’ Novembru 2020 – L-Erbgħa u Tletin Ħadd matul is-sena A

Avviżi Festa ta’ Kristu Re Fl-okkażjoni tal-Festa ta’ Kristu Re, llejla ser isir ċelebrazzjoni  imexxxija minn Mons. Arċisqof Charles Scicluna, fil-Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid,  fil-5.00 pm. Nhar il-Ħamis ikun hawn adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Nhar is-Sibt li se nibdew iż-żmien ta’ l-Avvent. Fil-5.45 pm jingħad ir-rużarju...

Continue reading

Il-Ħadd 15 ta’ Novembru 2020 – It-Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

           Avviżi Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Infakkru lil dawk li għadhom ma bagħtux l-envelopp tal-ġabra tal-Missjoni sabiex iġibuhom il-Knisja jew l-Uffiċċju Parrokkjali. Nitolbu għal Josephine Mercieca li mietet din ġimgħa: Agħtiha, O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem. Fejn il-bieb ta’ barra qed intellgħu lotterija biex ngħinu...

Continue reading

Il-Ħadd 8 ta’ Novembru 2020 – It-Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

        Avviżi Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Il-Ħamis ukoll se jkun hemm l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-kappella fid-8.45 am. Il-Ġabra speċjali għall-Missjoni li għamilna x-xahar li għadda laħqet €693. Filwaqt li nirringrazzjawkom infakkrukom fl-envelopes li kull familja irċeviet bil-posta. Dawk li jixtiequ jistgħu jibgħatu ċekk lil-Uffiċċju Missjunarju....

Continue reading

Il-Ħadd 1 ta’ Novembru 2020 – Il-Qaddisin Kollha

Avviżi Nhar  it-Tnejn 2 ta’ Novembru  ssir it-Tifkira Solenni ta’ ħutna l-mejtin. Il-ħinijiet tal-Quddies ikunu: 6.15; 6.45; 7.15; 7.45 u fit-8.15 am. Filgħaxija jkollna  rużarju fis-6.00 p.m. u fis-6.30 p.m. quddiesa għall-erwieħ tal-membri tal-parroċċa  li mietu minn Novembru tas-sena l-oħra. Nhar il- Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Ir-rużarju jkun fis-6 pm. Wara...

Continue reading

Il-Ħadd 25 t’Ottubru 2020 – It-Tletin Ħadd matul is-Sena A

Avviżi Illum se jiġi amministrat is-Sagrament tal-Griżma fil-quddiesa tad-9.30 am. Peress li, minħabba d-distanza soċjali, ħa jkun hemm ftit postijiet disponibbli, nissuġġerixxu li din il-quddiesa inħalluha għall-familji tat-tfal tal-Griżma u nsibu ħinijiet oħra. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Nhar il-Ħadd li ġej ikun l-ewwel Ħadd tax-xahar...

Continue reading

Il-Ħadd 18 t’Ottubru 2020 – Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avviżi      Avviżi Nhar it-Tnejn Fis-7.00 pm se ssir laqgħa għall-adoloxxenti li se jirċievu l-Griżma nhar il-Ħadd li ġej u qrar fil-knisja. Nhar it-Tlieta fis-7.00 pm laqgħa għall-ġenituri u parrini tal-adoloxxenti li se jirċievu l-Griżma fil-knisja. Dak inhar ukoll se ntellgħu il-polza. Nhar il-Ħamis se ssir  quddiesa u adorazzjoni għall-ġenituri flimkien...

Continue reading

Il-Ħadd 11 t’Ottubru 2020 – It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avviżi Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Nhar il-Ħadd li ġej se niċċelebraw il-Ġurnata Missjunarja. Għalhekk il-ġbir kollu ta’ nhar il-Ħadd li ġej se jmur għall-Missjoni tal-Knisja Kattolika. Nhar it-Tnejn 19 t’Ottubru fil-5.30 pm se nagħmlu quddiesa għall-bniet kollha li jattendu l-Museum. Wara ikun hemm il-quddiesa tas-6.30...

Continue reading

Il-Ħadd 4 t’Ottubru 2020 – Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avviżi Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Il-Ħamis ukoll se jkun hemm l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-kappella fid-8.45 am Infakkru lil ġenturi li għandhom it-tfal għall-Griżma sabiex jirreġistrawhom fl-Ufficcju Parrokkjali kemm jista jkun malajr. Nhar il-Ħadd li ġej nagħmlu l-ġabra speċjali għall-knisja. Nitolbu għal ruħ John Portelli u...

Continue reading

Il-Ħadd 29 ta’ Settembru 2020 – Is-Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avviżi Ix-xahar t’Ottubru huwa x-xahar dedikat lill-Madonna tar-Rużarju. Matul il-ġimgħa minn nhar il-Ħamis ir-rużarju jibda jingħad darbtejn kuljum: wara l-quddiesa tas-7.15 am u fis-6.00 pm li jkun meditat. Wara r-rużarju tingħata l-barka Sagramentali u fis-6.30 pm jkun hemm il-quddiesa.  Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgha tax-xahar fil-quddiesa tas-6.30 pm nagħtu bidu għal...

Continue reading

Il-Ħadd 20 ta’ Settembru 2020 – Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Avviżi Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Bil-għajnuna t’Alla nhar it-Tnejn 28 ta’ Settembru, l-Museum tas-Subien se jerġa’ jiftaħ għal-laqgħat ta’ tagħlim. Għalissa se jkollhom katekiżmu s-subien minn Year 6 sa Form 5. Il-Laqgħat se jkollhom dan il-programm: Year 6:  Il-Ġimgħa  6.30pm -7.30pm Form 1:   Tlieta                      ...

Continue reading