Il-Ħadd 30 ta’ Mejju 2021 – Solennita’ Trinita’ Qaddisa

AVVIZI Minn nhar it-Tnejn nagħtu bidu għall-Ġimgħa Ewkaristika bi tħejjija għall-Festa ta’ Corpus Christi li se niċċelebraw il-Ħadd li ġej, għalhekk matul din il-ġimgħa mit-Tnejn sas-Sibt se jkun hawn adorazzjoni kuljum wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Inħeġġukom li min jista’ jattendi jekk mhux kuljum imqar f’xi ġurnata minnhom. Matul din il-ġimgħa...

Continue reading

Il-Ħadd 23 ta’ Mejju 2021 – Il-Pentekoste – L-Għid il-Ħamsin

AVVIZI Nhar il-Ħadd li ġej se tiġi ċċelbrata l-ewwel tqarbina fil-quddiesa tad-9.30 am, għalhekk il-quddiesa tal-11 am tibda fil-11.15 am. Nhar it-Tnejn ser isir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-Preċett fil-Knsija fis-7:00 pm. Dakinhar titla’ l-polza.   Nhar il- Ħamis fis-5 pm fil-knisja ikun hawn il-qrar għat-tfal ta’ l-Ewwel tqarbina u l-prova. Nhar Il-Ħamis...

Continue reading

Il-Ħadd 16 ta’ Mejju 2021 – Tlugħ is-Sema tal-Mulej Sena B

Tlugħ fis-sema tal-Mulej AVVIZI Matul din il-ġimgħa se ssir in-novena tal-Pentecoste bit-tħejija għall-festa tal-Pentecoste nhar il-Ħadd li ġej, għalhekk fis-6 pm se tingħad it-talba tal-Veni Creator, ħsieb fuq doni tal-Ispirtu s-Santu, u rużarju fejn tingħad il-litanija tal-Ispirtu Santu. Fis-6.30 pm il-quddiesa. Nhar Il-Ħamis fis-7.00 pm ikollna Adorazzjoni Ewkaristika. Nhar Is-Sibt...

Continue reading

Il-Ħadd 9 ta’ Mejju 2021 – Is-Sitt Ħadd tal-Għid Sena B

AVVIZI Nhar il-Ħamis, fid-8.45 am, ikun hawn l-adorazzjoni immexxija mill-Grupp Ħniena Divina. Il-Ħamis ukoll ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Bi preparazzjoni għall-festa ta’ Pentecoste  il-Ħadd 23 ta’ Mejju, minn nhar is-Sibt li ġej nibdew in-novena ta’ Pentecoste fejn se jkun hemm ħsieb qasir kuljum fuq id-doni ta’ l-Ispirtu ...

Continue reading

Il-Ħadd 25 t’April 2021 – Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid Sena B

AVVIZI Nħar it-Tnejn fil-5.00 pm fil-Knisja se ssir l-ewwel Qrara tat-tfal li se jagħmlu l-preċett. It-Tlieta fis-7.00 pm se ssir laqgħa għall-ġenituri li għandhom it-tfal għall-Griżma. Nħar il-Ħamis, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikollna Adorazzjoni Ewkaristika. Fil-weedend li ġej nagħmlu l-ġabra speċjali għall-parroċċa tal-ewwel ħadd tax-xahar.

Continue reading

Il-Ħadd 6 ta’ Marzu 2021 – It-Tielet Ħadd tar-Randan Sena B

Avviżi Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm. Il-Ħamis ukoll se jkun hemm l-adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-kappella fid-8.45 am. Nhar il-Ġimgħa wara l-quddiesa ta’ filgħaxija se ssir laqgħa ta’ Lectio Divina li fiha nagħmlu riflessjoni u preparazzjoni għar-raba’ Ħadd tar-Randan. Nhar is- Sibt, fis-5.45 pm  ikun hawn Via...

Continue reading

Il-Ħadd 28 ta’ Frar 2021 – It-Tieni Ħadd tar-Randan Sena B

Avviżi Nhar il-Ħamis ikun hawn Adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm minflok il-Ġimgħa. Nhar il-Ġimgħa wara l-quddiesa ta’ filgħaxija se ssir l-ewwel laqgħa ta’ Lectio Divina li fiha nagħmlu riflessjoni u preparazzjoni għall-aħħar tlett iħdud tar-Randan. Nhar is- Sibt, fis-5.45 pm  ikun hawn Via Sagra, fis-6.10 pm jitkanta l–Ewwel Għasar u...

Continue reading

Il-Ħadd 14 ta’ Frar 2021 – Is-Sitt Ħadd matul is-Sena B

Avviżi                Nhar it-Tnejn fis-7.00 pm fil-Knisja se ssir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li se jagħmlu l-preċett. Nhar l-Erbgħa nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes. Huwa Jum ta’ sawm u astinenza għal dawk li għandhom bejn it-18 u s-60 sena, kif ukoll ta’ astinenza (ma jittiekilx laħam/isiru sagrifiċċji għal dawk li għandhom bejn...

Continue reading