Il-Ħadd 13 ta’ Frar 2022 – Is-Sitt Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi Nhar it-Tlieta fid-9.00 am se norganizzaw attivita’ soċjali fis-Sala Parrokkjali. Biljetti mill-helpers jew mill-uffiċċju parrokkjali. Il-Ħamis fis-7.00 pm ikun hawn  Adorazzjoni Ewkaristika. Nitolbu għall-erwieħ ta’ Harry Zammit Cordina u John Galea  li mietu matul din il-ġimgħa.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Continue reading

Il-Ħadd 6 ta’ Frar 2022 – il-Ħames Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi Nhar il-Ħamis hija s-Solennita’ tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Navaw li l-quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fil-quddiesa tad-9.30 am ġew mistiedna membri tal-Parroċċa li jisimhom għal San Pawl. Nhar il-Ġimgħa huwa Jum il-Morda u l-Ewwel Dehra ta’ Lourdes. Għal din l-okkażjoni se niċċelebraw quddiesa għall-anzjani fid-8.15 am. Wara, l-anzjani huma mistiedna...

Continue reading

Il-Ħadd 30 ta’ Jannar 2022 – Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi Nhar l-Erbgħa niċċelebraw il-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. Fis-6.30 pm ikollna quddiesa biċ-ċerimonja tat-tberik tax-xemgħa. Nhar il-Ħamis fis-7.00 pm se jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali fis-Sala Dun Manwel. Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Fis-7 pm jkun hawn adorazzjoni ewkaristika. Nhar il-Ħadd huwa l-Ewwel Ħadd tax-xahar, ikollna l-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-Knisja. Nixtiequ ninfurmawkom...

Continue reading

Il-Ħadd 16 ta’ Jannar 2022 – It-Tieni Ħadd matul is-sena Ċ

                                                                                                               Avvizi Nhar il-Ħamis jkun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Il-Ġabra Strina li għamilna fil-quddies tal-weekend tal-Ewwel Ħadd tas-sena ammontat għal €944. Nirringrazzjaw lil kulħadd. Nitolbu għal ruħ Andreana Zammit li mietet matul din il-ġimgħa. Aghtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Continue reading

Il-Ħadd 2 ta’ Jannar 2022 – Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej – Sena Ċ

                                                                 Avvizi Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara il-quddiesa ta’ filgħaxija. Nitolbu għal ruħ Victor Attard li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Continue reading

Il-Ħadd 26 ta’ Diċembru 2021 – Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu’, Marija u Ġużeppi – Sena Ċ

                                                                                                                             Avvizi Nhar l-Erbgħa  se ssir quddiesa fid-9.00 am bil-priedka tat-tifla li saret fil-lejl tal-Milied. Mistednin speċjali l-anzjani tal-parroċċa. Nhar il-Ġimgħa  hu l-aħħar jum tas-sena, fis-6.30 p.m. ikollna l-quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla għall-grazzji kollha li sawwab fuqna matul din is-sena. Fl-10.00 pm niftħu l-knisja u fl-10.15 pm ikollna l-aħħar...

Continue reading

Il-Ħadd 19 ta’ Diċembru 2021 – Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent Sena Ċ

   Avvizi Nhar It-Tnejn il-quddiesa se tkun bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri. Infakkru t-tfal  biex iġibu xi ħaġa tal-Milied biex iberkuha. Nhar il-Ħamis ikollna adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Nhar il-Ġimgħa, il-Vġili tal-Milied, filgħaxija jkollna l-quddiesa u wara jsir programm speċjali bis-sehem tat-tfal tal-museum. Fl-10.00 pm tibda il-Velja tal-Milied, kant mill-Kor u...

Continue reading

Il-Ħadd 12 ta’ Diċembru 2021 – It-Tielet Ħadd tal-Avvent Sena Ċ

   Nhar il-Hamis  tibda n-novena tal-Milied. Matul in-novena ikun hawn rużarju, kurunella tal-Bambin u ħsieb qasir fil-bidu tal-quddiesa ta’ filgħaxija. Nhar il-Ħamis ikollna adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Nhar is-Sibt fil-5.45 pm jingħad ir-rużarju, fis-6.10  pm jitkanta l-għasar tar-raba’ Ħadd ta’ l-Avvent u fis-6.30 pm quddiesa. Din il-gimgħa se nqassmu...

Continue reading