Il-Ħadd 24 t’April 2022 – It-Tieni Ħadd tal-Għid – Sena Ċ Festa tal-Ħniena Divina

AVVIŻI  Illum il-Ħadd, it-Tieni Ħadd tal-Għid, hija l-festa tal-Ħniena Divina.  Fil-5.30 pm ikollna Adorazzjoni Ewkaristika, fis-6.10 pm Għasar kantat u Barka Sagramentali. Nhar it-Tnejn inkomplu t-tberik tal-Familji: It-Tnejn nbierku Triq Alexander.  Nhar it-Tlieta nbierku triq il-Kappillan Mifsud. L-Erbgħa Triq Schembri, Triq Muscat Azzopardi u Triq Manwel Magri.  Il-Ħamis fid-9.00 am...

Continue reading

Il-Ħadd 17 t’April 2022 – L-Għid il-Kbir

                                                                                                                                           Avviżi Infakkru li matul iż-żmien tal-Għid sal-Pentecoste matul il-ġimgħa, fis-6.00 pm ikollna l-Via Luċis, it-Tlieta, il-Ħamis u s-Sibt, filwaqt li t-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa ikollna r-rużarju. Il-Ħadd fis-6.10 pm ikollna t-talba ta’ l-Għasar kantat. Għada t-Tnejn fil-quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna magħna persuni bi bżonnijiet speċjali. Wara...

Continue reading

Il-Ħadd 10 t’April 2022 – Ħadd il-Palm

Avviżi Illum, niċċelebraw Ħadd il-Palm. Fid-9.00 am niltaqgħu fil-bitħa tas-Sorijiet tal-Eġittu, fejn isir it-Tberik tal-Palm, wara Purċissjoni sal-Knisja. Fid-9.30 am jkollna l-quddiesa bħas-soltu.  Fil-5.00 pm Purċissjoni tad-Duluri li se tgħaddi minn Triq Manwel Magri, Triq Joe Sciberras, Triq Alexander, Triq Nuzzo, Triq id-Duluri u Triq Manwel Magri.  Wara jkun hemm...

Continue reading

Il-Ħadd 3 t’April 2022 – Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Avviżi Nhar it-Tlieta ser ikompli  t-tberik fi Triq Oscar Zammit u nhar l-Erbgħa Triq Roger Debattista.  It-tberik jibda fl-4.30 pm. Nhar il-Ħamis, lejliet il-festa tad-Duluri, ser issir Ċelebrazzjoni Penitenzjali bil-qrar. Fil-5.00 pm se jkollna ċelebrazzjoni għat-tfal. Nfakkru lit-tfal biex  iġibu l-karus ta’ l-imħabba magħhom. Fis-5.45 pm issir Ċelebrazzjoni oħra għal...

Continue reading

Il-Ħadd 27 ta’ Marzu 2022 – Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

AVVIŻI          Nhar it-Tlieta ser ikompli  t-tberik fi Triq Misraħ-il Barrieri  minn Triq Lord Byron sal-pjazza u nhar l-Erbgħa Triq Misraħ-il Barrieri mill-pjazza  l-isfel.  It-tberik jibda fl-4.30 pm. L-Arċisqof iħeġġeġ lill-insara kollha sabiex nhar il-Ġimgħa noffru ġurnata sawm u talb sabiex iż-żjara tal-Papa tħalli frott fil-Knisja Maltija. Nhar il-Ġimgħa, wara...

Continue reading

Il-Ħadd 20 ta’ Marzu 2022 – It-Tielet Ħadd tar-Randan Sena Ċ

Avviżi Nhar it-Tlieta se jkompli  t-tberik fi Triq il-Franġiskani mill-ħajt tas-Sorijiet tal-Eġittu l-isfel u nhar l-Erbgħa fi Triq il-Frangiskani in-naħa tal-flats l-isfel . It-tberik jibda fl-4.30 pm. Matul il-ġranet li ġejjin se nkomplu nqassmu l-programm tat-tberik fit-toroq l-oħra. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm. Nhar il-Ġimgħa, wara l-quddiesa ta’...

Continue reading

Il-Ħadd 13 ta’ Marzu 2022 – It-Tieni Ħadd tar-Randan Sena Ċ

                    Avviżi Minn nhar it-Tnejn sal-Ġimgħa se jibda kors ta’ eżerċizzi għal kulħadd filgħodu wara l-quddiesa tat-8.15 am. Il-Kelliem se jkun is-Superjur Joe Fenech. Minn din il-ġimgħa se nagħtu bidu għat-tberik tal-familji. Għalhekk nhar it-Tlieta li ġej ser jsir it-tberik fi Triq Sta. Venera u fi Triq il-Kunzar...

Continue reading

Il-Ħadd 6 ta’ Marzu 2022 – L-Ewwel Ħadd tar-Randan Sena Ċ

Nixtiequ navżaw li minn nhar it-Tnejn, mit-Tnejn sal-Ġimgħa fi żmien ir-Randan kollu,  il-quddiesa tas-6.15 am se tibda tkun fis-6.00 am.  Wara l-quddiesa, fis-6.25 am, se jibda’ jkun hawn talb tal-Lawdi mill-membri tal-Mixja Neokatekumenali li għalih kulħadd ikun mistieden. Nhar it-Tnejn fis-6.00 pm(flok fis-6.30 pm) se jkun hawn Quddiesa għat-Tfal kollha....

Continue reading

Il-Ħadd, 27 ta’ Frar 2022 – It-Tmien Ħadd matul is-Sena Ċ

Avviżi Nhar l-Erbgħa jibda r-Randan Mqaddes. Huwa Jum ta’ Sawm u Astinenza għal dawk li għandhom bejn it-18 u s-60 sena. Il-Papa Franġisku qed jitlobna biex dakinhar insumu u nitolbu għall-paċi fid-dinja. Fil-quddies kollu jkollna ċ-ċerimonja tat-tqiegħed tal-irmied. Fis-6 pm, ikollna l-Via Sagra u fis-6.30pm quddiesa kantata. Il-Ħamis fis-7.00 pm...

Continue reading

Il-Ħadd 20 ta’ Frar 2022 – Is-Seba’ Ħadd matul is-Sena Ċ

                 Avviżi Il-Ħamis fis-7.00 pm ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika. Nhar it-Tlieta 1 ta’ Marzu ser issir ħarġa bil-quddiesa għall-knisja ta’ Baħar iċ-Ċagħaq fejn se jkun hemm ir-relikwa tal-Beatu Carlo Acutis. Wara jkun hemm attivita’ soċjali . Tluq fid-9 am minn fejn il-knisja. Biljetti mingħand il-helpers jew mill-uffiċċju parrokkjali . Matul din...

Continue reading