Il-Ħadd 3 ta’ Diċembru 2017

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent, Sena B 1. Nhar It-Tnejn fis-6.30 pm ikollna quddiesa animata mil-Kor tal-Parroċċa tal-Qrendi. Nhar it-Tlieta fis-6.30 pm l-quddiesa tkun animata mil-Kor Parrokkjali ta’ Ħal Tarxien. L-Erbgħa fis-6.30 pm ikollna quddiesa mmexxija minn-Grupp Żgħażagħ ta’ Medjugorie u wara Adorazzjoni Ewkaristika. 2. Nhar l-Erbgħa ser isir laqgħa fiċ-Ċentru tal-anzjani...

Continue reading

Il-Ħadd 26 ta’ Novembru 2017

L-Erbgħa u Tletin Ħadd matul is-sena – Sena A Solennita’ ta’ Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu 1. Nhar it-Tlieta se ssir adorazzjoni fil-kappella organizzata mill-grupp Talb ta’ San Franġisk fis-7 pm. Kulħadd huwa mistieden. 2. Nhar l-Erbgħa nagħtu bidu għan-Novena tal-Festa tal-Kunċizzjoni. Matul in-novena ser ikun hemm Rużarju Meditat u Kurunella...

Continue reading

Il-Ħadd 19 ta’ Novembru 2017

Il-Ħadd, 19 ta’ Novembru, 2017 It-33 Ħadd ta’ matul is-sena, Sena A 1. Nhar il-Erbgħa fis-7 pm ser issir taħdita fis-Sala Dun Manwel għal kulħadd organizzata mill-Azzjoni Kattolika tal-parroċċa bi tħejjija għat-tesserament. 2. Nhar il-Ħamis ikollna Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. 3. Nhar il-Ġimgħa fil-quddiesa tas-6.30 pm ikun hawn...

Continue reading

Il-Ħadd 12 ta’ Novembru 2017

Il-Ħadd, 12 ta’ Novembru, 2017 It-Tnejn u Tletin Ħadd matul is-sena , Sena 1. Nhar it-Tnejn fis-7.00 pm fiċ-Ċentru ta’ l-Irġiel ikun hemm il-laqgħa ta’ tagħlim għal kulħadd minn membru tal-koperaturi tal-MUSEUM. 2. Nhar l-Erbgħa l-quddiesa ta’ filgħaxija se tkun b’suffraġju tas-saċerdoti mejtin li ħadmu f’din il-parroċċa. 3. Nhar il-Ħamis...

Continue reading

Il-Ħadd 15 ta’ Ottubru 2017

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-sena Sena A 1. Nhar it-Tnejn ser ssir laqgħa ta’ tagħlim fuq l-Ewkaristija fiċ-Ċentru ta’ l-Irġiel fis-5.45 pm. Kulħadd huwa mistieden, speċjalment dawk li jiffrekwentaw il-kappella tal-Adorazzjoni. Imexxi Mons. Dun Ġużepp Mifsud Bonnici. 2. Nhar it-Tlieta se ssir laqgħa tas-Social Club tal-Anzjani wara il-quddiesa tat-8.15...

Continue reading

Il-Ħadd 8 ta’ Ottubru

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-sena Sena A 1. Nhar it-Tnejn ser ssir laqgħa ta’ tagħlim fuq l-Ewkaristija fiċ-Ċentru ta’ l-Irġiel fis-5.45 pm. Kulħadd huwa mistieden, speċjalment dawk li jiffrekwentaw il-kappella tal-Adorazzjoni. Imexxi Mons. Dun Ġużepp Mifsud Bonnici. 2. Nhar it-Tlieta se ssir laqgħa tas-Social Club tal-Anzjani wara il-quddiesa tat-8.15...

Continue reading