Il-Ħadd 19 ta’ Ġunju 2022 – Solennita’ ta’ Coprus Christi – Il-Ġisem u d-Demm tal-Mulej

   Avviżi Għada l-Ħadd filgħaxija fis-6.10 pm ikollna l-kant tat-Tieni Għasar u wara l-quddiesa nieħdu sehem fil-Purċissjoni bis-Sagrament li tgħaddi minn Triq Ġuże’ Pace, Triq Pace Forno, Triq Kanonku Bonnici u Triq Kap. Mifsud. Nispiċċaw bil-Barka Sagramentali. Nhar it-Tnejn fl-4.30 pm se nbierku fi Triq Barth (numri bil-fard djar 39 sa133),...

Continue reading

Il-Ħadd 5 ta’ Ġunju 2022 – Solennita’ tal-Għid il-Ħamsin – Il-Pentekoste Sena Ċ

AVVIŻI Nhar it-Tnejn inkomplu t-tberik tal-Familji fi Triq Adelaide Cini u L-Erbgħa Triq il-Ferrovija u Triq il-Liceo. Nhar il-Ħadd li ġej fil-quddiesa tad-9.30 am ser issir l-Ewwwel Tqarbina lil 17-il tifel u tifla. Bħala preparazzjoni nhar it-Tnejn fis-7 pm ser issir laqgħa għall-ġenituri li għandhom it-tfal għal preċett fis-Sala Parrokkjali....

Continue reading

Il-Ħadd 29 ta’ Mejju 2022 – Tlugħ is-Sema tal-Mulej – Sena Ċ

AVVIŻI  Nhar it-Tnejn  se nbierku Triq Mimosa (numri bil-fard biss minn numru 5 sa St Anthony Flats). L-Erbgħa nkomplu Triq Mimosa  (numri biż-żewġ minn numru 2 sa Doris flats).   Nhar it-Tlieta  se ssir laqgħa soċjali fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers. Il-Ħamis fis-7.00 pm se jiltaqa’ l-Kunsill Parrokkjali. Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel...

Continue reading

Il-Ħadd 22 ta’ Mejju 2022 – Is-Sitt Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

AVVIŻI  Nhar it-Tnejn   inkomplu t-tberik tal-Familji: Nhar it-Tnejn Triq Ġuże’ Maria Camilleri u Triq Pace Forno; it-Tlieta nbierku Triq Joe Sciberras u Turu Lentini. L-Erbgħa Triq Danny Cremona.   Il-Ħamis fid-9.00 am filgħodu Triq id-Duluri (minn Triq Indri Cilia sa Triq Villambrosa) .  Il-Ġimgħa  Triq Byron. It-tberik filgħodu fid-9:00 am u filgħaxija jibda fl-4.30...

Continue reading

Il-Ħadd 15 ta’ Mejju 2022 – Il-Ħames Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

Avviżi  Nhar it-Tnejn ikompli t-tberik tal-Familji: Nhar it-Tnejn filgħaxija Triq Kanonku Bonnici (numri bil-fard biss , 1-127),  it-Tlieta filgħaxija nbierku Triq Orsolini. L-Erbgħa filgħaxija Triq Kanonku Bonnici (numri biż-żewġ, 4-70).   Il-Ħamis fid-9.00 am filgħodu Triq id-Duluri (minn Triq il-Kunċizzjoni sa Triq Indri’ Cilia biss).  Il-Ġimgħa filgħaxija Triq Maitland. It-tberik filgħaxija jibda fl-4.30 pm. Nhar...

Continue reading

Il-Ħadd 8 ta’ Mejju 2022 – Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

AVVIŻI                           Nhar it-Tlieta nkomplu bit-tberik tal-Familji: it-Tlieta nbierku Triq Nuzzo; l-Erbgħa filgħodu fid-9.00 am Triq Villambrosa (numri bil-fard biss) u filgħaxija Triq Villambrosa (numri biż-żewġ); il-Ħamis fid-9.00 am filgħodu Sqaq nru. 1 fi Triq id-Duluri u Sqaq il-Għajn; u l-Ġimgħa filgħaxija Triq Indrì Cilia. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni...

Continue reading

Il-Ħadd 1 ta’ Mejju 2022 – It-Tielet Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

Avviżi Nħar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikollna Adorazzjoni Ewkaristika. Nhar it-Tlieta 10 ta’ Mejju se issir laqgħa soċjali fis-sala parrokkjali. Biljetti mingħand il-helpers. Navżaw li minn nhar it-Tnejn mhux se jibqgħu obbligatorji r-restrizzjonijiet minħabba l-pandemija. Dawk li jixtiequ jistgħu xorta jibqgħu jużaw il-maskra. L-użu tas-sanitizer jibqa’...

Continue reading

Il-Ħadd 24 t’April 2022 – It-Tieni Ħadd tal-Għid – Sena Ċ Festa tal-Ħniena Divina

AVVIŻI  Illum il-Ħadd, it-Tieni Ħadd tal-Għid, hija l-festa tal-Ħniena Divina.  Fil-5.30 pm ikollna Adorazzjoni Ewkaristika, fis-6.10 pm Għasar kantat u Barka Sagramentali. Nhar it-Tnejn inkomplu t-tberik tal-Familji: It-Tnejn nbierku Triq Alexander.  Nhar it-Tlieta nbierku triq il-Kappillan Mifsud. L-Erbgħa Triq Schembri, Triq Muscat Azzopardi u Triq Manwel Magri.  Il-Ħamis fid-9.00 am...

Continue reading

Il-Ħadd 17 t’April 2022 – L-Għid il-Kbir

                                                                                                                                           Avviżi Infakkru li matul iż-żmien tal-Għid sal-Pentecoste matul il-ġimgħa, fis-6.00 pm ikollna l-Via Luċis, it-Tlieta, il-Ħamis u s-Sibt, filwaqt li t-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa ikollna r-rużarju. Il-Ħadd fis-6.10 pm ikollna t-talba ta’ l-Għasar kantat. Għada t-Tnejn fil-quddiesa ta’ filgħaxija se jkollna magħna persuni bi bżonnijiet speċjali. Wara...

Continue reading

Il-Ħadd 10 t’April 2022 – Ħadd il-Palm

Avviżi Illum, niċċelebraw Ħadd il-Palm. Fid-9.00 am niltaqgħu fil-bitħa tas-Sorijiet tal-Eġittu, fejn isir it-Tberik tal-Palm, wara Purċissjoni sal-Knisja. Fid-9.30 am jkollna l-quddiesa bħas-soltu.  Fil-5.00 pm Purċissjoni tad-Duluri li se tgħaddi minn Triq Manwel Magri, Triq Joe Sciberras, Triq Alexander, Triq Nuzzo, Triq id-Duluri u Triq Manwel Magri.  Wara jkun hemm...

Continue reading