Il-Ħadd 16 ta’ Jannar 2022 – It-Tieni Ħadd matul is-sena Ċ

                                                                                                               Avvizi Nhar il-Ħamis jkun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Il-Ġabra Strina li għamilna fil-quddies tal-weekend tal-Ewwel Ħadd tas-sena ammontat għal €944. Nirringrazzjaw lil kulħadd. Nitolbu għal ruħ Andreana Zammit li mietet matul din il-ġimgħa. Aghtiha O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Continue reading

Il-Ħadd 2 ta’ Jannar 2022 – Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej – Sena Ċ

                                                                 Avvizi Nhar il-Ġimgħa hija l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar. Ikun hawn Adorazzjoni Ewkaristika wara il-quddiesa ta’ filgħaxija. Nitolbu għal ruħ Victor Attard li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Continue reading

Il-Ħadd 26 ta’ Diċembru 2021 – Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesu’, Marija u Ġużeppi – Sena Ċ

                                                                                                                             Avvizi Nhar l-Erbgħa  se ssir quddiesa fid-9.00 am bil-priedka tat-tifla li saret fil-lejl tal-Milied. Mistednin speċjali l-anzjani tal-parroċċa. Nhar il-Ġimgħa  hu l-aħħar jum tas-sena, fis-6.30 p.m. ikollna l-quddiesa ta’ ringrazzjament lil Alla għall-grazzji kollha li sawwab fuqna matul din is-sena. Fl-10.00 pm niftħu l-knisja u fl-10.15 pm ikollna l-aħħar...

Continue reading

Il-Ħadd 19 ta’ Diċembru 2021 – Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent Sena Ċ

   Avvizi Nhar It-Tnejn il-quddiesa se tkun bis-sehem tat-tfal u l-ġenituri. Infakkru t-tfal  biex iġibu xi ħaġa tal-Milied biex iberkuha. Nhar il-Ħamis ikollna adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Nhar il-Ġimgħa, il-Vġili tal-Milied, filgħaxija jkollna l-quddiesa u wara jsir programm speċjali bis-sehem tat-tfal tal-museum. Fl-10.00 pm tibda il-Velja tal-Milied, kant mill-Kor u...

Continue reading

Il-Ħadd 12 ta’ Diċembru 2021 – It-Tielet Ħadd tal-Avvent Sena Ċ

   Nhar il-Hamis  tibda n-novena tal-Milied. Matul in-novena ikun hawn rużarju, kurunella tal-Bambin u ħsieb qasir fil-bidu tal-quddiesa ta’ filgħaxija. Nhar il-Ħamis ikollna adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Nhar is-Sibt fil-5.45 pm jingħad ir-rużarju, fis-6.10  pm jitkanta l-għasar tar-raba’ Ħadd ta’ l-Avvent u fis-6.30 pm quddiesa. Din il-gimgħa se nqassmu...

Continue reading

Il-Ħadd 5 ta’ Diċembru 2021 – It-Tieni Ħadd tal-Avvent Sena Ċ

  AVVIŻI Ifakkurkom li wara l-quddiesa tas-Seibt filgħaxija ser isir kunċert mill-Għaqda Mużikali Immakulata Kunċizzjoni sabiex jitfakkar il-100 sena mid-devozjoni lejn Marija Immakulata u se jieħu sehem il-kor tal-parrocca. Kulħadd mistieden. Nhar it-Tnejn inkomplu bin-Novena u se jkun Jum Il-Familja. Fil-quddiesa tas-6.30 pm se jkunu mistiedna koppji li għandhom anniversarji speċjali....

Continue reading

Il-Ħadd 28 ta’ Novembru 2021 – L-Ewwel Ħadd tal-Avvent Sena Lituġika Ċ

Avvizi         Minn għada t-Tnejn tibda in-novena tal-Immakulata Kuncizzjoni, wara r-Rużarju tingħad il-Kurunella tal-Kunċizzjoni. Nhar it-Tnejn il-Quddiesa ta’ filgħaxija se tkun fis-6:00 pm (mhux fis-6:30 pm ) u se tkun bis-sehem tat-tfal li jattendu d-duttrina. Ir- rużarju se jingħad fil-5:30 pm Nhar it-Tlieta il-quddiesa tas-6:30 pm se tkun animata mill-grupp tal-ĠIFRA, Grupp...

Continue reading