Il-Ħadd 17 ta’ Lulju 2022

Is-Sittax-il Ħadd Matul is-Sena Ċ

PARROĊĊA IMMAKULATA KUNĊIZZJONI     
ĦAMRUN
54, Triq Manwel Magri,
Ħamrun  HMR 10, Malta
Tel: 21232643

                                                                              Avvizi

  1. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.
  2. Nitolbu ghal ruħ Mary Farrugia, Gaetano Naudi u Donald Cuschieri li mietu matul dawn il-granet.  Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.