Il-Ħadd 2 ta’ Mejju 2021 – Il-Ħames Ħadd tal-Għid Sena B

AVVIZI

  1. Nħar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar , wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, ikollna adorazzjoni ewkaristika.
  2. Nitolbu għal ruħ Emanuel Attard li miet matul din il-ġimgħa . Agħtih O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.