Il-Ħadd 3 ta’ Jannar 2021 – Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej – Sena B

AVVIŻI

  1. Nhar il-Ħamis wara l-quddiesa ta’ filgħaxija jkun hawn adorazzjoni Ewkaristika.
  2. L-Istrina għall-Parroċċa li għamilna bl-envelopes laħqet is-somma sabiħa ta’ €3,600. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożita’ tagħkom.