No comments yet

Il-Ħadd 24 ta’ Frar 2019 – Is-Seba’ Ħadd matul is-Sena Ċ

A

  1. Nhar il-Ġimgħa hija l-ewwel Ġimgħa tax-xahar  u jkollna adorazzjoni wara l-quddiesa tas-6.30 pm.
  2. Nitolbu għall-erwieħ ta’ Ġużeppi Sacco, Bernardette Agius u Jane    Cuschieri li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom O Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.
  3. Ħdejn il-bieb ta’ barra qed norganizzaw lotterija b’risq il-Festa Parrokkjali.

Post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.