No comments yet

Restawr tar-Raġġiera tal-Vara Titulari

Irrestawrajna r-Raġġiera tal-Vara Titulari għax kienet teħtieġ tiswija, restawr u “polishing” apposta. Din ġiet tiswa Elfejn ħames mija u disgħin Euro (€2,590). Kull kontribuzzjoni tiġi apprezzata.

Post a comment