Parroċċa Immakulata Kuncizzjoni
Uffiċju Parrokkjali Triq Manwel Magri
Hamrun
Telefon 21232643
Emails: Segreterija

Emails: Kappillan

kuncizzjoni@gmail.com

parrocca.hamrun.ik@maltadiocese.org

Ħinijiet ta’ l-Uffiċċju:
It-Tnejn 9.00am – 10.00am
4.30pm – 5.45pm


L-Erbgħa 9.00am – 10.00am
4.30pm – 5.45pm


Il-Gimgħa  9.00 am– 10.00am
4.30pm – 5.45pm.


Is-Sibt 9.00am – 10.am