Alla Missier, aħna noffrulek il-pjagi divini ta’ Kristu, ibnek, għall-erwieħ tal-purgatorju, sabiex inti titħallas kif jixraq fil-ġustizzja tiegħek għad-djun tagħhom u tqegħidhom fil-ferħ etern tiegħek. Nitolbuk biex permezz ta’ din il-fidwa ta’ ibnek issaffi lil dawk l-erwieħ li għadhom jissaffew fil-purgatorju u twassalhom fil-hena ta’ dejjem. Ftakar ukoll fl-erwieħ tagħna, fil-ġenituri mejtin tagħna, fl-erwieħ abbandunati u f’dawk l-erwieħ kollha li jeħtieġu t-talb tagħna. Marija, għajnuna ta’ l-insara, idħol għalihom int u wassalhom fit-tgawdija ta’ dejjem.

Agħtihom, o Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem, id-dawl ta’ dejjem jiddi lilhom, jistrieħu fis-sliem. Ammen.

 • Dalli Mary

 • Fero’ Joseph

 • Redshaw Aloisia

 • Borg Carmela

 • Calleja Marco

 • Mallia Emanuela

 • Valletta Monica

  31 ta Diċembru 2018

 • Micallef Giuseppa

  14 ta’ Diċembru 2018

 • Mizzi Sr. Hilda

  12 ta’ Diċembru 2018

 • Cordina Robert

  14 ta’ Diċembru 2018