Protagonisti fil-Familja Parrokkjali

Għeżież.  Għadna kemm bdejna n-novena tal-Kunċizzjoni u fl-Ewwel jum, inawgurajna ċ-Ċelebrazzjonijiet li jfakkru l-50 sena mit-twaqqif tal-parroċċa tagħna. Iż-żewġ ġrajjiet li se jseħħu f’ġimgħatejn, għandhom jagħtuna direzzjoni, joffrulna possibiltà ta’ riflessjoni matura fiċ-ċelebrazzjonijiet li se jsiru. Qed nirreferi għall-Assemblea Djoċesana li saret fl-aħħar ġimgħa ta’ Novembru u ċ-ċensiment li se jsir fl-Ewwel Ħadd tal-Avvent. L-ewwel […]

Continue reading

Dun Edgar Ħallielna Pedament

Dun Edgar Ħallielna Pedament Għeżież, dan ix-xahar, bl-għajnuna t’Alla, il-Parroċċa tagħna tibda’ tiċċelebra l-Ħamsin anniversarju mit-twaqqif tagħha fin-novena tal-Kunċizzjoni Immakulata. Għalhekk nhar l-Erbgħa 29 ta’ Novembru nibdew din is-sena speċjali li, imbagħad tintemm fil-festa tal-Kunċizzjoni tal-2018. Matul din is-sena se jkollna ħafna opportunitajiet nitkellmu fuq l-attivitajiet li se norganizzaw. Bħala l-ewwel riflessjoni fil-ftuh ta’ din […]

Continue reading

Dixxipli ta’ Kristu…nimxu ma’ Marija

Hekk kif għadna kemm bdejna sena soċjali ġdida għandna quddiemna l-għeluq taċ-Ċentenarju tad-deheriet tal-Madonna f’Fatima. Għalina se tkun okkażjoni speċjali għax fil-jum tal-aħħar dehra se nilqgħu fostna l-istatwa devozzjonali tal-Madonna ta’ Fatima li tinsab fid-Dar tal-Kleru, statwa li ġġib memorji sbieħ ħafna għal ħafna Maltin. Dak inhar filgħaxija se nagħmlu wkoll pellegrinaġġ mill-knisja tagħna għal […]

Continue reading

Kristu Rxoxt – 1 ta’ Mejju 2017

Kristu Rxoxt   Karatteristika sabiħa tal-Liturġija ta’ żmien l-Għid hija l-qari kontinwu tal-Atti tal-Appostli li jirrakkuntaw l-iżvilupp tal-Knisja fl-ewwel għexieren ta’ snin wara l-Pentekoste. Il-bidu kien kolossali; wara l-ewwel prietka ta’ Pietru kienu mat-tlett elef li talbu li jitgħammdu u b’hekk tnisslet l-ewwel komunità kristjana f’Ġerusalemm. Il-ħajja tal-ewwel insara kienet ibbażata fuq l-erba’ kolonni tal-ħajja […]

Continue reading

Imġeddin fl-Ispirtu u nfuħu bil-Grazzja Dan ix-xahar se niċċelebraw l-akbar u l-isbaħ ġimgħatejn tas-Sena Liturġika li fihom se ngħaqqdu l-preparazzjoni, it-twettiq u r-riżultat flimkien mal-effetti tal-Misteru ta’ l-Għid. F’dawn il-ġimgħatejt nilmħu kuntrasti kbar: tbatija, mewt u difna fuq naħa u qawmien u glorja n-naħa l-oħra. L-ewwel parti se nippruvaw ngħixuha fil-Ġimgħa Mqaddsa filwaqt li t-tieni […]

Continue reading