• Se niġi għandek għal ġimgħa!

    Fl-okkażjoni tal-50 sena tal-parroċċa se titwassal għandek ix-xbieha tal-istatwa titulari tal-Immakulata Kunċizzjoni. Se tibqa’ għall-ġimgħa f’kull dar. Wara ġimgħa tgħaddi għand il-ġirien tiegħek permezz tal-helpers tagħna. Għalhekk nitolbukom taċċettaw din ix-xbieha fid-dar tagħkom u tinġabru flimkien titolbu ir-Rużarju bħala familja. Sultana tal-Familja – Itlob għalina Madonna Berikna

  • Nawguraw lill-Parroċċa ġirien tagħna fil-50 Anniversarju tal-Parroċċa

    Mill-Qalb nifirħu lill- Komunita’ Parrokkjali ġirien tagħna, Is-Santwarju tal-Madonna ta’ Fatima għaliex fi Frar jiċċelebraw il- 50 Anniversarju tal-Parroċċa