Il-Ħadd 9 ta’ Lulju 2017

L-Erbgħatax–il Ħadd matul is-sena Sena A 1. Nhar it-Tnejn, fis-7.00 p.m., fiċ-Ċentru Soċjali ta’ l-Irġiel, ikun hawn il-laqgħa mill-koperaturi tal-Museum. Kulħadd mistieden. 2. Nhar it-Tlieta ser issir adorazzjoni animata mill-Grupp tat-Talb San Franġisk fil-Kappella tas-Sagrament fis-7.00 pm. Kulħadd imħeġġeġ li jattendi. 3. Nhar il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni mmexxija mill-Grupp tal-Ħniena...

Continue reading

Il-Ħadd 2 ta’ Lulju 2017

It-Tlettax –il Ħadd matul is-sena – Sena A Festa Titulari Immakulata Kunċizzjoni 1. Nhar it-Tnejn, fis-6.30 pm ikollna quddiesa ta’ radd il-ħajr bis-sehem ta’ dawk kollha li taw sehemhom fl-organizzazzjoni tal-Festa Parrokkjali. 2. Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgha tax-xahar ikun hawn l-adorazzjoni wara il-quddiesa ta’ filgħaxija. 3. Nhar is-Sibt ser isir...

Continue reading